Uzdevumi

Individuālās vērtības:

1. Lai mazliet izrautos no mājām un būtu sabiedrībā
2. Lai būtu vajadzīga citiem
3. Sevis apliecināšana
4. Lai relaksētos
5. Lai pilnveidotu sevi, tiktos ar gudrām, intelektuālām, stiprām sievietēm
6. Lai mācītos kontaktēties ar cilvēkiem
7. Lai gūtu zināšanas, lai atpūstos un pilnveidotu sevi
8. Lai mācītos no citiem

Grupas vērtības:

1.Lai pabūtu kopā ar interesantām un gudrām sievietēm
2.Lai izbaudītu darbīgo sieviešu atmosfēru
3.Satikties un iepazīties
4.Lai satiktos ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem

Veikt sekojošus uzdevumus:

1. Lai apmainītos ar enerģiju
2. Būt par starpposmu Latvija – novads - pagasts
3. Lai palīdzētu lauku sievietēm izkļūt no grūtdienības, kas laukos joprojām ir lielākā problēma
4. Ietekmēt notiekošos procesus, lai lauku vide un cilvēks laukos būtu vajadzīgi šajā valstī
5. Lai veicinātu lauku sieviešu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs
6. Apmainīties ar informāciju un pieredzi
7. Vēlme mainīt kļūdas esošajā likumdošanā attiecībā uz sievietēm mātēm
8. Lai uzzinātu ko dara sievietes citās Latvijas malās
9. Rast sev un citām sajūtu, ka esi nepieciešams
10. Lai pierādītu, ka sieviete laukos arī ir sieviete
11. Lai gūtu pieredzi un varētu dalīties ar to
12. Vēlēšanās uzlabot lauku cilvēku dzīvi
13. Veidot jaunas darba vietas
14. Lai gūtu ierosmes darbam pagastā un rajonā
15. Lai visi Latvijā zinātu tādu vietu uz šīs zemes – Rožupe
16. Lai vienoti stātos pretī nejēdzībām laukos
17. Lai iegūtu zināšanas

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free