Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības “Sidrabrasa” ELFLA projekts “Esam un būsim laimīgas un veiksmīgas”

05.12.2017, 19:08

Ir uzsākta Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības “Sidrabrasa” ELFLA projekta “Esam un būsim laimīgas un veiksmīgas” Nr.2017/AL15/2/A019.22.02/16 realizācija. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 1730,00, t.sk. publiskais finansējums EUR 1557,00.

Semināra ietvaros laikā no 2017.gada 31.oktobra līdz 2017.gada 1.decembrim notika 5 semināru nodarbības ar kafijas pauzi un radošām darbībām. Projekta noslēgumā paredzēta radošo darbnīcu darbu izstāde Rēzeknes novada telpās. Pirms Ziemassvētkiem sadarbībā ar Rēzeknes un Viļānu novadu sociālajiem darbiniekiem un vietējo uzņēmēju atbalstu organizēsim akciju ”Apciemo vientuļo pensionāru”, dāvinot projekta laikā tapušos darbus un saldumus vientuļajiem pensionāriem .

Četru semināru ciklu „Enerģētiskās prakses nodarbības veselības un pašapziņas nostiprināšana” vada Pedagoģijas un psiholoģijas maģistre, Cigun instruktore Zigrīda Radiņa, piekto nodarbību vadīs psiholoģe Iveta Aunīte.

Pirmā nodarbība notika 2017.gada 31.oktobrī Griškānu pagasta tautas namā, kurā apguvām Cigun elpošanas paņēmienus dvēseles miera iegūšanai. Semināra nodarbības otrajā daļā iepazinām slapjās filcēšanas tehniku un iemācījāmies izgatavot ziedu piespraudi. Rezultāts bija iepriecinošs , jo piespraudes izdevās krāšņas un košas.

2017.gada 7.novembrī runājām par „Laimīga cilvēka dzīves noslēpumiem. Apziņas tīrību, domu skaidrību un pozitīvas domāšanas izkopšanas paņēmieniem”, radošajā darbnīcā apguvām dekupāžas tehniku, kas dos iespēju katrai no mums atdzīvināt daudzus interjera priekšmetus savās mājas.  

2017.gada 14.novembrī  iepazinām „ Darbu ar sievietes- dievietes iekšējiem tēliem pašapziņas celšanai”, radošajā darbnīcā veidojām ādas brošas ar kurām var izgreznot jebkuru ikdienas tērpu, jo brošas izdevās greznas.

2017.gada 21.novembrī mācījāmies „Cigun imidžterapiju - radošuma dotību apzināšanai sevī un to attīstīšanas iespējas. Es - savas dzīves noteicēja”, radošajā darbnīcā apguvām šķīstošā flizelīna tehniku.

2017.gada 1.decembrī piekto semināra nodarbību vadīja psiholoģe Iveta Aunīte, radošajā darbnīcā darbojāmies pērļošanas tehnikā.

Projekta dalībnieces ir sievietes no Rēzeknes  un Viļānu novadiem, Rēzeknes pilsētas. Ir patīkami atzīt, ka projekta dalībnieces ar lielu interesi, aizrautību piedalās semināra nodarbības un priecājas,  ka jaunās zināšanas un iemaņas varēs izmantot turpmāk sevis pilnveidošanai un radošai izpausmei.

Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības „ Sidrabrasa” vadītāja Rita Tērauda

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free