Latvijas Lauku sieviešu apvienība īsteno "NVO fonda" atbalstītu projektu

03.07.2017, 08:04

Latvijas Lauku Sieviešu apvienība pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansēta programmai ''NVO fonds” laika periodā no 01.06.2017.-31.10.2017. īsteno projektu ''Latvijas Lauku sieviešu apvienības sabiedriskās aktivitātes''.


Projekta mērķis - nodrošināt stabilu biedrības LLSA sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.


Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības 'Latvijas Lauku sieviešu apvienības'' institucionālo kapacitāti, attīstot cilvēkresursus un informatīvos resursus, noorganizējot apmācības un pieredzes apmaiņu, piedalīties izstādēs.

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free